svenska - tyska översättning

fri översättning från svenska till tyska och omvänt

Skriv in ett ord eller en mening:


Från:
Till:

Här hittar du snabb översättning mellan svenska – tyska. För att använda tjänsten skriver eller klistrar du in ett ord eller en mening i rutan till vänster och trycker sen på ”Översätt”. Kom ihåg att kolla om alt är korrekt stavat, var så precis som möjlig, och undvik slang eller förkortningar.

Vista du att, tyskan och svenskan har många ord gemensamma. Svenska ord med tysk ursprung är t.ex. befäl, belopp, handla, mynt, omständighet och anhörig.

Tyskland och det tyska språkets historia

Modern tyska tillhör den germanska språkgrenen (även inklusive de skandinaviska, holländska, flamländska och engelska språken) som härstammar från en gemensam förhistorisk förfader som avses av lingvister som "proto-germanska". "Proto-germanska" är själv en gren av den indoeuropeiska språkfamiljen som också omfattar de keltiska, italiska, slaviska, albanska, grekiska, baltiska, armeniska, iranska och indiska språkgrupper.

Dom tidigaste arkeologiska fynd fastställer att omkring 750 f.Kr. var germanska stammar koncentrerade i södra Skandinavien och längs Nordsjön och Östersjön från det som nu är Nederländerna och Wisła floden. Under de kommande 500 åren sprida några av dom söderut längs Rhen, Elbe och Donau-dalen. De erövrade territorier som tidigare befolkades av keltiska och slaviska stammar, medan andra blev kvar i Skandinavien. Ytterligare andra vandrade sydost längs Wisła floden, slutligen till stränderna vid Svarta havet. Den ökade geografiska spridningen av de germanska stammarna förde med sig, med tiden, variationer i uttal och grammatik som resulterade i uppkomsten av separata skandinaviska, tyska, gotiska (nu utdöd), och senare även nederländska (flamländska, holländska) och engelska grenar av den germanska språkgruppen.

Under 1: a århundradet f.Kr., blev delar av territoriet som den gång var ockuperat av de germanska stammarna erövrad av arméer från det expanderande romerska riket. Några av dessa regioner blev senare delar av moderna Tyskland (västra delen), Österrike och Schweiz. De romerska städerna Colonia, Confluentia, Trivium och Vindobona, till exempel, som grundades vid denna tid, överlevar idag som de moderna tyska och österrikiska städerna Köln (Köln), Koblenz, Trier, och Wien.

I modern tid har användningen av tyska utanför Europa i allmänhet varit begränsad till tyskspråkiga minoriteter som bor i västra halvklotet, Afrika och Australien. Liksom Italien var moderna Tyskland sen med att uppnå politisk enande som en nationalstat (1870), och åtog sig utomlands kolonial expansion först efter dom brittiska, franska, spanska och portugisiska imperierna hade erövrad halva globen. Tyska koloniala anläggningar i Afrika (Tyska Sydvästafrika [nu Namibia] och Kamerun), öarna i västra Stilla havet, och Kina (Shandung halvön) förlorades innan 1919, efter det tyska nederlaget i första världskriget. Med Hitlers nederlag i andra världskriget förlorade Tyskland en tillfällig militär ockupation av Nordafrika.

Som ett resultat spelar inte det tyska språket en viktig roll i den globala handeln idag, men det er dock av stor betydelse för den historiska litteraturen av vetenskap och teknik (där Tyskland var framstående upp till 1933).

© 2017 svenskatyska.net. Alla rättigheter reserverade. Kontakta oss | Sekretesspolicy